מידיבוס איסוזו טורקואז
10
טון
350,000
ק"מ
2015
ארגז אחר
משאית איסוזו 12 טון
12 טון – ארגז קירור
12
טון
ק"מ
ארגז סגור
משאית יד שניה
10 טון – ארגז סגור
10
טון
ק"מ
ארגז סגור
משאית איסוזו יד שניה 10 טון - ארגז קירור
10 טון – ארגז קירור
10
טון
ק"מ
ארגז קירור
משאית יד 2 - ארגז קירור - 7.5 טון
7.5 טון – ארגז קירור
7.5
טון
ק"מ
ארגז קירור
7.5 טון - ארגז סגור משאית יד שניה למכירה
7.5 טון – ארגז סגור
7.5
טון
ק"מ
ארגז סגור
משאיות נוספות

7

* המחיר החודשי אינו כולל תשלום מקדמה ותשלום סוף תקופה. בכפוף לתנאי עסקת המימון.