מדיניות ביטולים

ביטול עסקה

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, רשאי המשתמש לבטל העסקה, דהיינו: לחזור בו מעסקת רכישת המשאית, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה (עריכת הזמנה וקבלת כל פרטי המשאית מחיר ותנאי התשלום) או מיום קבלת המשאית לידי המשתמש – לפי המאוחר, ובלבד שהמשאית טרם נרשמה על שם המשתמש במשרד הרישוי, שכן אז לא ניתן לבטל את העסקה. ביטול העסקה ייעשה באמצעות הודעה בכתב.

יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאי האתר לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם.